BHP w pomieszczeniach pralni

Pomieszczenia pralni nie są zwykłymi pomieszczeniami do prowadzenia działalności usługowej- pralnictwo jest na tyle specyficzną usługą, że podlega specyficznym ograniczeniom prawnym.
Podstawą prawną działalności pralniczej są następujące przepisy prawne :
– artykuł 207, 215, 221, 229, 237 punkt3, punkt 7 i punkt 6 Kodeksu Pracy
– rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 IX 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bhp opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 1650, a konkretnie chodzi o artykuł 15 ustęp 1, artykuł 26 ustęp 1 oraz artykuł 39 i 41
– rozporządzenie Ministra Gospodarki z 27 IV 2000 roku w sprawie bhp w pralniach i farbiarniach opublikowane w Dzienniku Ustaw  nr 40 w pozycji 469, a konkretnie chodzi o paragraf 2-14.

Oto w skrócie najważniejsze zasady i ograniczenia.


– W pomieszczeniach przeznaczonych na pralnię musi być odpowiednio silna i wydajna wentylacja, chodzi nie tylko o wentylację grawitacyjną, ale też o wentylację wymuszoną zainstalowaną w miejscach narażonych na silne działanie oparów chemicznych i pary wodnej, co najczęściej oznacza lokalizację w pobliżu maszyn pralniczych
– W pomieszczaniach pralni powinna być dostatecznie wydajna instalacja kanalizacyjna, tak aby ścieki nigdy nie zalewały podłogi. Kratki ściekowe muszą być zabezpieczone ( kratki, klapy itp.) oraz  tak rozłożone, aby nie stanowiły zagrożenia dla pracowników
– W pomieszczeniach pralni zarówno podłogi jak i ściny do wysokości co najmniej dwóch metrów muszą być pokryte nienasiąkliwymi materiałami, które łatwo się zmywa i dezynfekuje
– Pomieszczenia pralni trzeba odnawiać przynajmniej raz do roku
– Wózki, regały, pojemniki, środki do transportu trzeba dezynfekować przynajmniej raz w roku
– W pomieszczeniach pralni powinny być wydzielone stanowiska do przyjmowania brudnej odzieży oraz do wydawania czystej. Trzeba pamiętać ,że odzież brudną należy dostarczać do pralni wyłącznie w szczelnych workach, lub zamykanych pojemnikach
– Wszystkie maszyny i urządzenia pralnicze muszą mieć aktualne, wymagane przez Unię Europejską certyfikaty jakości i bezpieczeństwa. Przy każdej maszynie musi znajdować się czytelna instrukcja obsługi, a przy niektórych maszynach muszą być zainstalowane mechanizmy  zabezpieczające ręce oraz mechanizmy umożliwiające ręczny spust kąpieli piorącej i otwarcie pokryw- wszystko to w razie awarii programatorów
– Stanowiska do prasowania żelazkami ręcznymi muszą być wyposażone w podesty lub dywaniki izolacyjne
– Przechowywanie substancji chemicznych w pralni jest obwarowane kilkoma regułami. Magazynek na chemikalia musi mieć co najmniej dwa metry kwadratowe i musi być zamykany na klucz. O ilości wydawanych chemikaliów zawsze decyduje kierownik zmiany. Nie wolno nigdy wydawać środków chemicznych na zapas. Procedury postępowania z substancjami chemicznymi powinny być przekazywane pracownikom na cyklicznych szkoleniach
– Pracownicy muszą być wyposażeni w  buty, rękawice i odzież ochronną, stosowną do rodzaju pracy i zajmowanego stanowiska