Poliuretany

  • Tradycyjne metody izolacji termicznej i akustycznej wykorzystywane w szeroko rozumianym budownictwie opierają  się na dwóch, zdawało by się nienaruszalnych filarach- pierwszy to styropian, drugi to wełna mineralna. Do tych dwóch, tradycyjnych  filarów, powoli, stopniowo, ale skutecznie dochodzi teraz trzeci ważny...

  • Poliuretany nazywane też w skrócie PUR to nic innego jak tworzywa sztuczne z grupy polimerów. Można powiedzieć, że poliuretany to sieciowe, lub liniowe polimery, które w swoim głównym łańcuchu chemicznym posiadają tak zwane grupy uretanowe. Poliuretany powstają na wskutek reakcji poliaddycji dwuizocyjanianów z...