Możliwości zastosowania pianek poliuretanowych

Pianki poliuretanowe są nowoczesnym i bezpiecznym sposobem izolacji zarówno termicznej jak i akustycznej, a ze względu na swoją konsystencję i sposób aplikacji dają pewność dotarcia do najbardziej nawet trudnych mostków cieplnych, które stanowią przecież najsłabszy punkt w izolacji domów i dachów.
Pianka poliuretanowa jest zaliczana do tworzyw sztucznych. Charakterystyczną   cechą jej budowy jest obecność pęcherzyków powietrza i gazu.
Pianki poliuretanowe dzielimy na pianki sztywne oraz pianki elastyczne. Różnią się one między sobą zarówno budową jak i wieloma właściwościami. Pianki elastyczne mają strukturę otwarto komórkową, co powoduje, że pęcherzyki polimeru przenikają się tworząc gąbczastą strukturę. Pianki elastyczne, otwarto komórkowe mają zastosowanie tylko wewnątrz, gdyż nie mogą być narażone na oddziaływanie zmiennych warunków atmosferycznych, zwłaszcza chodzi o wilgoć i obciążenia mechaniczne .


Pianka poliuretanowa sztywna ( inaczej natryskowa)  złożona jest z polimeru  poliuretanowego i tak zwanego poroforu, czyli inaczej specjalnego gazu.
Pianki sztywne mają strukturę zamknięto komórkową , mają zastosowanie w izolacji zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz pomieszczeń.
Trzeba pamiętać, że pianki zastosowane wewnątrz nie wymagają żadnego dodatkowego zabezpieczenia w przeciwieństwie do pianek zastosowanych na zewnątrz, które, aby mogły  prawidłowo i odpowiednio  długo spełniać swoje zadanie izolacyjne, powinny być zabezpieczone  przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych ( chodzi  głównie o promieniowanie ultrafioletowe, ale też o wilgoć i obciążenia mechaniczne )  specjalnymi powłokami lakierowymi. Najlepiej w tym względzie sprawdzają się farby akrylowe, silikonowe, bitumiczne oraz poliuretanowe.
Pianki sztywne mają o wiele większa wytrzymałość, niż pianki elastyczne, dlatego przede wszystkim  znajdują zastosowanie w tych konstrukcjach, które narażone są na większe obciążenia . Natomiast pianki sztywne ze względu na swoją zamknięto komórkową budowę, nie oddychają ( lepiej izolują !) , natomiast pianki elastyczne, wręcz przeciwnie mają duże zdolności higroskopijne.


Pianki poliuretanowe elastyczne, czyli te o tak zwanej budowie otwarto komórkowej, mają nieco inne właściwości termoizolacyjne niż pianki poliuretanowe sztywne, czyli te o budowie zamknięto komórkowej . Te pierwsze są otwarte na dyfuzję pary wodnej, czyli mówiąc po prostu oddychają , a sztywne nie mają tej cechy, ale za to doskonale znoszą duże obciążenia mechaniczne. Budowa pianki elastycznej nie daje wprawdzie możliwości znoszenia obciążeń mechanicznych, ale doskonale nadaje się do tłumienia dżwięków, więc  jej głównym zastosowaniem jest izolacja  akustyczna. Poliuretanowa pianka elastyczna jest bezspoinowa i nadaje się do użytku tylko wewnątrz pomieszczeń, więc tym lepiej sprawdza się jako izolacja  akustyczna.
Upraszczając, można postawić  tezę, że pianki poliuretanowe sztywne znajdują zastosowanie jako termoizolacja cieplna ( zewnętrzne oraz wewnętrzne ocieplanie dachów oraz ścian) , a pianki poliuretanowe elastyczne głównie znajdują zastosowanie w izolacji akustycznej wewnątrz pomieszczeń.
Żeby pianki poliuretanowe i te sztywne i te elastyczne właściwie spełniły swoją termoizolacyjną role i były trwałe- muszą być odpowiednio zaaplikowane.


Pianki sztywne są najczęściej aplikowane na przeznaczoną do zaizolowania  w sposób bezpośredni za pomocą specjalnych urządzeń- agregatów wysokociśnieniowych. Agregat zapewnia profesjonalne  przygotowanie  i mieszanie na bieżąco składników pianki poliuretanowej. Dzieje się to w następujący sposób-  za pomocą dwóch pomp pobiera się składniki, potem za pomocą transportera przenosi się je do  specjalnego reaktora, gdzie zostają podgrzane do temperatury 30-50 stopni. Potem komponenty zostają pod ciśnieniem około 140 barów,  oddzielnie wtłoczone  na początek do węży, a w końcu do komory pistoletu. Kiedy w pistolecie przesunie się spust, to cząsteczki obu składników pianki są wprowadzone w bardzo silne turbulencje co skutkuje, natychmiastowym, bardzo dokładnym ich zmieszaniem. Pod wpływem mieszania następuje reakcja chemiczna , substancja bardzo szybko zwiększa swoją objętość i spienia się, po czym szybko twardnieje .
Sztywną piankę poliuretanową nanosi się na powierzchnie w warstwach około czterech centymetrów, pomiędzy aplikacjami kolejnych warstw należy odczekać kilka minut ( nie mniej niż 2-3 minuty, a najlepiej 10) . Najlepiej żeby wszystkie potrzebne do izolacji warstwy nałożyć w jednym dniu. Jeśli piankę sztywną aplikujemy na zewnątrz, trzeba koniecznie pamiętać, aby nie było dużej wilgotności powietrza i aby temperatura powietrza mieściła się w amplitudzie pomiędzy 10-30 stopni, a temperatura podłoża pomiędzy 10-60 stopni. W prawidłowej aplikacji może też przeszkadzać duży wiatr ( powyżej 30km/godz) .
Piankę elastyczną aplikuje się tylko wewnątrz otoczenia, więc warunki atmosferyczne nie mają znaczenia, ale koniecznie trzeba pamiętać o dobrym przygotowaniu powierzchni, musi ona być bardzo czysta i sucha, dobrze jest użyć profesjonalnego podkładu. Piankę  elastyczną aplikuje się w grubszych warstwach( 18 cm).